‘Diwad Awami Asanya Pipatacha Janmach Shimgyala Jhalela’; blue:


Beed : Galya’s daySampass Rane Kutumb Mahavikas Aghadi Sarkar Tikakaranyachi Kintehi Sandhi Sodat Nahi. Two days in the past Shiv Sena did Sanjay Raut and Trustee Vishisht Vishisht Supriya Su karte yanchya dancenachya whireli jhale video Varun Bhaj ne Nilesh Rane yaniti particular tik tok karte ke. Tiancha yach twitla reply detana ‘did foot excessive asananya poptacha janmach shimgyala jhalela ahe’, asa khochak tola nationalist’s youth state president Mehboob Sheikh i.e. Lagagla ahe.sanjay raut yanchya malchya lagnachya program supriya sule and raut yanyani gathering kelyacha video social mediavar voile jhala for. Yevarunana Nilesh Rane Mahnaleb’s, ‘ Daru Varchi Excise Douti 50% Kamin Karanyachan AT Samjal. Shetkari, Kamgar De Dila Lagale and Sarkar Karche Chief Chief Dansat Ahet.

Nagar Nagara Hadarwoon Takanya Row Jare FatalKandala Years Full Jhalle, Pan Ajuhi…
Each baat maharashtrachan voto karanam sarkar kasan janatechyavar natcham yachan instance ha video ahe. Ya netyan kahi padli nahi konachi, in ashi tika rane yyni kelly.

Nilesh Rane yachya yachtla solutions mna Mehboob se khyhinni and Karat Mahantle ahe ki, “Valik ditya ‘didanya’ excessive as asanayya yatpicha janmach ‘shivanyahi badde nadani’, koshibahnyahi badde nadni palde kehevai.

'Diwad Awami Asanya Pipatacha Janmach Shimgyala Jhalela'; blue:Climate Alert : Rajyavar Punha Sky Catastrophe; Thandi,’ or ‘jihnya pavscha

    ,More News click here