Raj: Charisma's Stroller Departure

Raj: Charisma’s stroller departure


az parba‘Raj Nathcha Shivsensil Akhercha Jai ​​Maharashtra!’ , Mumbai Yameen Maharashtra Hardarla, Particular assembly. Shivsenechya naturi effective electrica jale. A ‘Mata’chaya pad abhimantrit Devana Gemma. ‘Matta’ Chi, the breaking newspaper past the headline line, Thurley. Dwelling peacock jamalya gardit rajleni shivsenechya netepadacha rajinama denyachi announcement kelly. Mejhan storage majya vithalthalashi nahi, tar tyachya ajubajuchya badvyanshi ahe… ‘Until the final one, we’re with you’ What bulletins would have crammed the ambiance.

At the moment is 6 Barshani Mage Vaun Baghtana PastiSheetle Raj and Tyanche Doyans Extra Destaat. Sobat tianche vyapam ain othambale la la lani swannanni chakna dode. There isn’t a Urli of this Tiatalam. Sahakyampadi Anekani Raj Yanchyasobatchi ‘Ankhi’ Gheun Katlai. Sobat Urlet Tevyan Zhalet. Good October 6chaya grand meravyat maharashtra new election from nachuratmedhena rajaslam. Kailawa Vatel a Maharashtra Ghadavanyachi Gosht Karya Raj Yanchya Bhuracha Kunala he Vat heva ashi circumstance nahi.

Starting common member doing improvement work, patent is just not ahit and never a vote of curiosity, he’s Lakshat Alyavar Rajyani Sopa Marg Analysis. North Indian innovation enemy Ubha banana. 2012 Mid Central MNS 13 Aamdar, Nashika Mayor, Mumbai 28 Corporator and Rajyabharat Donshehun Jaast Loknidhi. ‘You have got your kol’.

Rajanchaya textirakhyam center premene instead of shivasene nakarle le june shivasokhan, karishmyane bharavale navatrun and lady. Tach tevhachaya tach prabhale aguidye mu kantal sanaant janmatdarhi for. Manasechya dhadakyamule bhajpachya particular kind got here in each subsequent quantity Ram Charan ie Poonam Mahajanana Mankopar Meade Hota, Yavaroon te Lakshat Yeu Shakti. Mulk Mahapaliket, Bharatiya Janata Get together, Clatt Batawade and Sopchan Vaad Vad, Asha Goshti Anglattiya. Yashachya dhundit astanach raj yanchya nat manasechi ghasaran begin jhali. One course curriculum, sodghatak sodun jau lagala. Marathwadyatil Mansecha Ekanto, ‘Rajasabani Vinakaran Indu Mill SmarakalaKranti Banana, Tevava Aamchya Jhangdayatla Nila Rang Gela. Anti-Muslim Anti-Muslim Entrance Kadhalyavar Hirva Rang Gala. Maratha Nala Nirodh Banana Teva Saffron Ranghi Rahi Nahi…’

Yr 20114chaya nivadanukit modi vitsunamine mansela motha phatka. Tyanantarchya nivadanukant apayash formally urli. Tyamule jhengda chaukhan, railway engineering tips kiva ‘regulation re to vid’ mahat modivar tikoonhi hatala kahi laglan nahi. Klutchya notyshant calm baslyane urlysurly trustee lyla jalgali. Shivsena chief Basaheb, Velyavar Apalyaala Yashalam of Yantya Marg, Laksat Allanvar Raj’s work methodology and impact Adakele. Chaulya katach methodology cha new common data avji tyancham engine junya katach round-round firat resilam. Baisahebanti dhornamdhali dhrosodvativvartwane shivasokhanchaya gi unloaded. Madhyanchya premat adkun te actually far gele nabhate. Raj yana yatal until june kahi jamil nahi nahi.

As a result of unhealthy impact of the other impact, the madar group like udva yanchi… Reverse facet Mansetil Kahi Jan Shivsenet got here. Son Jaya Anekani Tancha Nava Vitthal Badvyam Mede Adkalya Chedana Banana. Tyayun Uday, Yash and Prakashachan a vartu full jhalam. Uddhavbavar raj basahare or varasdar nahi, mich ahe, yach dachan band and mnse ubhi re rahi. At the moment Uddhav yyani essential mantra miwoon: The principle virtues of chi proficiency Raj Yanchya Bandacha. Muhurta raj yyana modit kadhyacha murdhanyapana kuni karu maru. Hypnosis Adgandyavar Maharashtra Dhoon ka dhoon sensation launch doyans but and so on.

    ,More News click here